เทคโนโลยีเป็นแรงบันดาลใจให้นักประสาทวิทยาสร้างสมองขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร

โทรเลขและคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์จินตนาการถึงความคิดใหม่ได้ Matthew Cobb เขียนไว้ใน The Idea of ​​the Brain เป็นการยากที่จะพูดถึงสมองของมนุษย์โดยไม่พูดถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ “ฉันกำลังดำเนินการอยู่” คุณอาจพูด หรือ “เราขอดาวน์โหลดสิ่งที่คุณค้นพบอย่างรวดเร็วได้ไหม” แล้วมีวลีที่ชื่นชอบของพนักงานออฟฟิศที่ผอมเกินไป: “ฉันไม่มีแบนด์วิดท์” แมทธิว คอบบ์ นักสัตววิทยาและผู้เขียน The Idea of...